• +36-22/583-021
 • +36-30/790-6305
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Római Katolikus Egyház

00000231Miként hozható összefüggésbe a csókakői Katolikus Templom Szent Donát védőszenttel?

Történet és elbeszélések, ma is élő hagyományok, Donát-énekek...........

Csókakőn 1772-ben kezdték el építeni gótikus stílusban a Szent Donát Plébániatemplomot, amit 1774. augusztus 7-én vasárnap szenteltek fel Szent Donát tiszteletére, aki a szőlősgazdák és szőlőskertek védőszentje.

A település és a templom védőszentjének ünnepén 2022. augusztus 7-én vasárnap ismét avathattak órát Csókakő polgárai. Az eseményen, ahol Fűrész György polgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő, a község képviselő-testülete és Dr. Klima Olga jegyző is jelen volt, a Magyar Faluprogram 15 millió forintjából megvalósuló külső vakolat megújítást és a befejezett toronyórát avatták, illetve szentelték fel. A képviselők 2021. októberben újra napirendre tűzték az óra kérdését, amit egy közadakodás megindítása követte. A megindult új közadakozást az önkormányzat részéről a polgármester fogta össze, de egyeztettek Mórocz Tamás plébánossal is, aki támogatta a közadakozás elindítását. A lehetőség 2022. év elején nyílt meg, hogy hozzá lehessen járulni a négy számlapos óra kialakításához. A korábbi órásmestert Rancz Lajost, a Rancz Kft-ét keresték meg, akik az első órát elkészítették. A 65 magán és jogi személy adakozásának köszönhetően kétmillió forint jött be és ezt megtoldotta az önkormányzat 200 ezer forinttal, melyből a szerelést végző alpinisták munkadíját finanszírozták. A 159 évvel ezelőtt elhatározott, és 14 évvel ezelőtt befejezetlenül hagyott toronyórának a befejezése tehát, Isten dicsőségére megtörtént, az egyházközség híveinek és a község lakóinak nagy örömére.

Szent Donát: Rómában született isz. 140-ben. Római polgári családból származott. Római légiós katona, a híres XII. légió tagja, Marcus Aurelius parancsnoksága és császársága alatt centurio, a nagyrészt keresztényekből álló Melitinai Légió parancsnoka, majd később császári testőrparancsnok. Rómában szenvedett mártírhalált isz.180-ban a negyedik nagy keresztényüldözés során. Miután a kereszténységéért halálra ítélték és lefejezték, holtestét a Szent Ágnes templom udvarában lévő katakombában temették el. Ezért is nevezik őt is katakomba szentnek. A sírját 1646-ban találták meg a katakombák feltárásakor a Jezsuiták. Az ereklyét 1649-ben indították útnak Rómából, és Münstereifel-be érkeztek a csontok 1652-ben. Az ókori csodás legendákat, a vele kapcsolatos lejegyzett életpéldákon kívül, az út során számos megmagyarázhatatlan jelenség történt. Ilyen csoda történt az út vége felé 1652. június 30-án, amikor a szent ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifelbe szállították. A hiteles történet szerint pater Jacobus Heerde kísérő pap misét mondott a szent ereklyéje előtt, közben hatalmas vihar kerekedett. A villám a templomba csapott, és a pátert a földhöz vágta. Azt hitték, hogy meghalt. Ő azonban Szent Donáthoz fohászkodott, felkelt és rövid időn belül rendbe jött. A súlyos sérülései ellenére csodálatos módon betudta fejezni a szent misét, sőt még végigvezette a körmenet is. Szent Donát közbenjárásának köszönhetően, így el tudta kísérni az ereklyéket szállító menetet Münstereifel-be. Ünnepnapja eredetileg június 30-a, de van ahol július második vasárnapján ünneplik. Magyarországon az augusztus 7-i ünnepnapja terjedt el, mivel a 19. század közepén az Arezzói Szent Donát püspökkel keverték össze a személyét. Mások szerint a régi római termékenységi ünnep, németül: "Ertedankfest" napja miatt lett Szent Donát ünnepe ez a nap, ahol a bő termésért szokásos hálaadó ünnepre vezethető vissza ez a nap, így ezt az ünnepet hagyományként megtartották és Szent Donát személyével, annak megünneplésével egyesítették.

Szent Donát tisztelete a rajnai szőlővidéken gyorsan terjedt, a XVIII. század óta Ausztriában és Magyarországon is elemi csapások, villámcsapás, jégeső elhárításáért könyörögtek hozzá, emléknapján, augusztus 7-én körmenetet is tartottak tiszteletére.

A csókakői Szent Donát Plébánia Templomot 1774. augusztus 7-én vasárnap szentelték fel, amikor először tartottak Csókakői Búcsút a faluban. A templomot Dravecz József veszprémi káptalani helynök szentelte fel. A móri borvidéken Csókakő 1772,1774 között gótikus stílusban épült, majd 1863 és 1866 között neogótikus stílusban megújított templomának is ő a védőszentje. A felújított templomot Szilassy István csókakői plébános áldotta meg 1864. október 9-én. A templom erősen gótizáló belső berendezése 1866-ban készült el. A belső berendezésből a főoltárt és a Mária oltárt Steiner József asztalosmester készítette. Sajnos 1944. december 31-én éjszakáján a Bodajkot biztosító magyar katonai alakulat gyújtólövedékeket zúdított a szovjet katonák harcállásaira.A lövedékek a római katolikus templomot gyújtották fel, órákon át, fáklyaként lángolt a Szent Donát Plébánia Templom. A belső berendezése teljesen elpusztult, harangjai nagy robajjal a mélybe zuhantak, a híres oltárképfestménye elpusztult. A templomunk helyreállítását már 1945-ben elkezdte a lakosság közadakozásból helyreállítani. Az újjáépítés befejeződését a római katolikus templom felszentelése jelentette. Az újjáépített templom felszentelését Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök végezte el 1950. január 15-én. A templom berendezése barokk stílusban lett helyreállítva, ám a belsőtérben továbbra is erősen gótizáló maradt a tér megjelenése. A harangok 1959-ben Lezsák Rafael műhelyében készültek el, és még ebben az évben felhúzták őket a templom toronyba, ahol azóta is szolgálják a község lakosságát. Oltárképe, amelyen Szent Donát áldó-védő kezeit a szép szőlőtőkék fölé terjeszti, egészen új, 1983-ban festette a mezőkövesdi Takács István. Az oltár képet az eredetiről festették, azzal a különbséggel, hogy Szent Donátot püspökként eredetileg ábrázoló festménnyel szemben, itt a térdelő Szent Donát mellé helyezték el a püspöki süveget, és a püspöki botot, feje köré pedig glóriát festettek. Tóth Tibor plébános a püspöki szolgálat iránti tiszteletből nem egyezett bele, hogy püspökként ábrázolják a Münstereifel-i Szent Donátot mivel az nem volt püspök, viszont ezzel a megoldással megőrizték az eredeti festmény képi világát, s megpróbálták javítani, az 1866-ban elkövetett tévedést. A toronyba az önkormányzat kezdeményezésére működő órát szereltettek fel, amit 2008. november 14-én adtak át. Az 1772-ben a Felsővárosi Templom részére épített, és a II. Világháború után ide került orgonát Mórocz Tamás plébános újíttatta fel.

A csókakői templom búcsúja augusztus 7-e, amelyet az utána következő vasárnap és hétfőn kétnapos búcsúval szokott megünnepelni a csókakői nép nagymisével, a meghívott vendégek számára ünnepi ebéddel.

Szent Donát ünnepét időjárásjósló napként tartják nyilván:

"Jön a csókai búcsú, majd lesz eső! Donát hetében mindig vihar szokott Csókára jönni: vagy jégeső vagy hatalmas zápor. Búcsú hetében mindig jön. A búcsúsok azt mondták, ha búcsú szombatján nem jön meg az eső, akkor egy hónapig nem lesz!"

"A csókai búcsú hozza meg az esőt. Búcsú hetében néha akkora vihar szokott lenni, hogy a hegyről lezúduló víz köveket görgetett az utcákon. Az öregek ilyenkor szentelt barkát dobtak a tűzre. Szentelt gyertya fénye mellett imádkoztak. Búcsúhétfőn kellett megkezdeni a szőlősorok kitisztítását. Hétfőn reggel kimentek a hegybe kinyűni a szőlő közé vetett babot. Az előző napi vendégeskedés után sokan alig bírtak fölkelni, de menni kellett. Délután már újból folytathatták az ünneplést. Mindig volt néhány Donát névre keresztelt ember a faluban."- így emlékeztek a csókakői búcsúra és a hozzá fűződő hagyományokra 1990-ben a 77 éves Kalocsai Istvánné, a 67 éves Végh Ferencné és a 63 éves Végh Donát. Ők énekelték fel kazettára az alábbi két Szent Donát-éneket is:

 

1. ÉNEK

Ó, Szent Donát, buzgó szívvel köszöntünk ma tégedet,

Győzedelmed emlékére szenteljük ez ünnepet

Te, ki Jézus szent hitéért életed feláldozád,

Megnyerted érte mennyekben a vértanú koronát.

 

2. ÉNEK

Védőszentünk, ünnepeden kérünk téged kegyesen,

Az Istentől kérd mireánk bő áldását szüntelen.

Óvjad jégtől, csapásoktól gyümölcsünket, szőlőnket,

S mi fogadjuk, megjobbítjuk bűnnel terhelt életünket.

 

Ó, Szent Donát, kérj kegyelmet számunkra az Istentől,

Hogy lelkünket megtisztítsuk a bűn minden szennyétől.

És ezáltal méltók legyünk így az égi áldásra,

Hogy az bőven áradhasson fáradságos munkánkra.

 

Egykor Szent Donát-kereszt állt a szintén a móri borvidékhez tartozó, székesfehérvári Öreghegy legmagasabb részén. Ugyanitt Szent Donáthoz címzett kápolnát találunk.

Szent Donát nevét adták a csókakői Magyalos szőlőhegyen felállított viharágyúnak. A századfordulón még ilyen viharágyúkkal próbáltak védekezni a jégverés ellen.

 

CSÓKAKŐI SZENT DONÁT TEMPLOM PLÉBÁNOSAI

 1. Lőrinc barát (népemlékezet szerint) és a BodajkiKapuciunsok látják el: 1772-1788
 2. Jankó Péter 1788–1799,
 3. Stublits Ferenc 1799–1802,
 4. Dani István 1802–1826,
 5. Simkovits János 1826–1861,
 6. Branizsa József 1861–1863,
 7. Szilassy István 1863–1869,
 8. Fligler György 1869–1879,
 9. Kiss József 1879–1885,
 10. Kovács Alajos 1885–1890,
 11. Steirer Mihály 1890–1905,
 12. Nagy Lajos 1905–1907,
 13. Mihalecz Ferenc 1907–1927,
 14. Marschalkó Alajos 1927–1935,
 15. Murcsik Pál 1935–1936,
 16. Vida Károly 1936–1939,
 17. Vibirál Lajos 1939–1954,
 18. Orbán György 1954–1968,
 19. Gévai László 1968–1979,
 20. Staudt György 1979–1982,
 21. Tóth Tibor József 1982–1995,
 22. Gerendai Sándor Magyaralmás látja el 1995–2012,
 23. Mórocz Tamás Bodajk látja el 2012–